Върни се горе

На 29 юли започна процедурата по набирането на документи за участие на неправителствени организации, които желаят да заявят интерес за участие в изпълнение на Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България”. Крайният срок по получаването на документи е 25 август т.г. Процедурата обхваща територията на общините - областни центрове, утвърдени от Националния координационен комитет за борба срещу СПИН и туберкулоза.

Една от целите е изпълнението на Програмата да доведе до намаляване на новооткритите случаи на туберкулоза и увеличаване на успешния изход от лечението на болестта. Тази година критериите ще бъдат по-високи и всички желаещи да участват в Програмата трябва да положат сериозни усилия, за да отговорят на изискванията.

Поканата за участие е отправена от Структурата за управление на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”. Информация за Програмата, както и формулярите за заявяване на интерес и указания за тяхното попълване и изпращане са публикувани на официалните електронни страници на Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg и на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на адрес www.aidsprogram.bg.

Сподели в: