Върни се горе

По повод на постановеното решение на Върховния административен съд по делото относно мълчаливия отказ на министъра на здравеопазването доц. д-р Божидар Финков да приподпише анекса към Националния рамков договор 2002 г. ви предоставяме становището на Министерство на здравеопазването:

С решението на Върховния административен съд, което все още не е влязло в сила, се отхвърлят твърденията на Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите, че отношенията между съсловните организации на лекарите и стоматолозите и Националната здравноосигурителна каса по повод приподписването на анекса към Националния рамков договор 2002 г. имат административен характер. Тричленният състав на Върховния административен съд приема, че между страните по анекса съществуват гражданско-правни отношения.

С оглед на това, преди окончателното решение на Върховния административен съд по делото, свързано с мълчаливия отказ на министъра на здравеопазването доц. д-р Божидар Финков да приподпише анекса към Националния рамков договор 2002 г., е необходимо да се установи действителността на договора. Поради това ще бъде образувано съдебно производство от Министерството на здравеопазването пред компетентния граждански съд, който ще се произнесе по действителността на сключения анекс към НРД 2002 между Българския лекарски съюз, Съюза на стоматолозите и Националната здравноосигурителна каса.

Сподели в: