Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5178 случая на остри заразни заболявания срещу 5535 за предходната. От тях 4495 са острите респираторни заболявания, срещу 4774 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрирани са случаи на:

- Вирусни хепатити - 64 случая срещу 63 за предходната седмица;

- Дизентерия - 33 случая срещу 44 за предходната седмица;

- Салмонелози - 23 случая срещу 35 за предходната седмица;

- Колиентерити - 16 случая срещу 31 за предходната седмица;

- Ентероколити - 345 случая срещу 428 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 40 случая на скарлатина срещу 19 за предходната седмица. Случаите на варицела са 119 срещу 79, епидемичен паротит - 0 срещу 0 случай и рубеола - 2 срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Ку-треска и Кримска Конго хеморагична треска през настоящата и предходната седмици, регистрирани са 10 случая на Марсилска треска срещу 35 и 8 случая на Лаймска борелиоза срещу 8 случая за предходната седмица.

В гр. Ловеч е регистриран хранителен взрив от салмонелоза с микробиологично доказан причинител Салмонела ентеритидис.

За периода 15-17.09.2003 год. с висока температура, повръщане и разстройство заболяват 6 души, от които 4 деца. Всички са консумирали еклери, закупени от супермаркет в града.

Заболелите са хоспитализирани в МБАЛ гр. Ловеч.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки.

Сподели в: