Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 11397 случая на остри заразни заболявания срещу 11599 за предходната. От тях 10543 са острите респираторни заболявания срещу 10663 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 165 случая срещу 191 за предходната седмица;- дизентерия - 32 случая срещу 18 за предходната седмица;- салмонелози - 19 случая срещу 15 за предходната седмица;- колиентерити - 9 случая срещу 15 за предходната седмица;- ентероколити - 148 случая срещу 169 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 73 случая на скарлатина срещу 65 за предходната седмица. Случаите на варицела са 369 срещу 410, епидемичен паротит- 5 срещу 0, рубеола - 6 срещу 7 и коклюш- 4 срещу 3 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Регистрирани са 4 случая на Лаймска борелиоза срещу 1 за предходната седмица, 4 случая на Марсилска треска срещу 9 и 1 случай на Ку-треска срещу 3 за предходната седмица.

През седмицата заболяемостта от остри респираторни инфекции се задържа на сравнително високо ниво. В отделни райони (Ямбол, Кърджали, Добрич) тя бе значително по-висока от средната за страната, а в Силистра достигна предепидемични стойности – 202 случая на 10000 население. До момента няма окончателни резултати от вирусологичните изследвания на болни. Въпреки това в област Силистра са разпоредени необходимите противоепидемични мерки. Продължава набирането на проби за проследяване циркулацията на причинителите на остри респираторни инфекции.

В МЗ се получи информация от СХЕИ за регистриран взрив от шигелоза в Дом за стари хора с болнично отделение, район Горна Баня. От 25 до 30.10.2002г. от общо 240 домуващи и 75 души персонал са заболели 41 домуващи с повишена температура, повръщане и разстройство. Няма хоспитализирани и такива с тежко протичане. От извършените микробиологични изследвания на болните като причинител на заболяването е доказана Шигела зоне. Предприети са противоепидемични мерки за ликвидиране на взрива.

През изминалата седмица в страната не са регистрирани взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: