Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 11 599 случая на остри заразни заболявания, срещу 10 410 за предходната. От тях 10 663 са острите респираторни заболявания, срещу 9 513 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити -191 случая срещу 206 за предходната седмица;

- дизентерия - 18 случая срещу 15;

- салмонелози - 15 случая срещу 33;

- колиентерити -15 случая срещу 10;

- ентероколити - 169 случая срещу 183.

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 65 случая на скарлатина срещу 80 за предходната седмица. Варицелите са 410 срещу 304, епидемичен паротит - 0 срещу 4, рубеола - 7 срещу 6 и коклюш - 3 срещу 0 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Регистрирани са 1 случай на лаймска борелиоза срещу 5 за предходната седмица, 9 случая на марсилска треска срещу 4 и 3 случая на ку - треска срещу 0 за предходната седмица.

През седмицата бе регистрирано значително завишаване на заболяемостта от остри респираторни инфекции в някои райони на страната – Силистра, Ямбол, Кърджали. Най-засегната е възрастовата група от 4 до 7 год., следвана от 0 до 3 год. и ученическата възраст. Създадена е организация за изследване на проби от болните за проследяване циркулацията на причинителите на остри респираторни инфекции.

В МЗ се получи информация от ХЕИ Видин за регистриран взрив от ентероколит сред учениците от Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи в гр.Белоградчик, Видинска област. От 25 до 27.10.2002 г. са заболели 16 деца на възраст от 6 до 18 год. с повишена температура и разстройство. При извършената проверка в Дома от сътрудниците на ХЕИ не са констатирани нарушения на противоепидемичния режим. Взети са проби за микробиологичен контрол на всички домуващи и персонал, чакат се резултатите.

През изминалата седмица в страната не са регистрирани взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: