Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 17352 случая на остри заразни заболявания срещу 22975 за предходната. От тях 15878 са случаите на грип и ОРЗ, срещу 21051 за предходната седмица. Общата заразна заболяемост за страната е 110,05 на 10000 души население. Към настоящия момент епидемични се задържат стойностите на заболяемост само в областите Враца и Монтана.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 94 случая срещу 75 за предходната седмица

- дизентерия - 9 случая срещу 11 за предходната седмица

- салмонелози - 7 случая срещу 5 за предходната седмица

- колиентерити - 5 случая срещу 5 за предходната седмица

- ентероколити - 175 случая срещу 157 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 108 случая на скарлатина срещу 108 за предходната седмица. Случаите на варицела са 741 срещу 771, епидемичен паротит - 3 срещу 6 случая и рубеола - 5 срещу 5 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани заболявания от Кримска-Конго хеморагична треска и Лаймска борелиоза през настоящата и предходната седмици. Случаите на Марсилска треска са 0 срещу 1 и на Ку-треска 0 срещу 1.

През изминалата седмица не са регистрирани случаи на хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: