Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 9757 случая на остри заразни заболявания срещу 9670 за предходната. От тях 8798 са острите респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 8788 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 83 случая срещу 94 за предходната седмица

- дизентерия - 8 случая срещу 16 за предходната седмица

- салмонелози - 12 случая срещу 23 за предходната седмица

- колиентерити - 25 случая срещу 27 за предходната седмица

- ентероколити - 247 случая срещу 218 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 84 случая на скарлатина срещу 90 за предходната седмица. Случаите на варицела са 451 срещу 350, епидемичен паротит - 1 срещу 5 случая и рубеола - 0 срещу 7 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Ку-треска и Кримска Конго хеморагична треска през настоящата и предходната седмици. Регистрирани са 6 случая на Марсилска треска срещу 5 и 9 случая на Лаймска борелиоза срещу 6 за предходната седмица.

През седмидцата е регистриран вътреболничен взрив от дизентерия в Дом за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи в гр. Хаскова. За периода 18-21.10.2003 год. с разстройство повръщане и висока температура заболяват 3 деца на възраст 3-4 год. Те са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ, гр. Хасково.

От извършените профилактични изследвания на общо 61 контактни /деца и персонал/ е установено здраво заразоносителство на Шигела флекснери при 1 от децата, което също е хоспитализирано.

В дома са предприети необходимите противоепидемични мерки.

Регистриран е и вътреболничен взрив от туберкулоза в Дом за възрастни с умерена умствена изостаналост в гр. Твърдица, Сливенска област. От 14.10. 2003 г. до настоящия момент са заболели 8 души от домуващите. Всички са хоспитализирани. Предприети са съответните профилактични и противоепидемични мерки. От направеното флуорографско изследване на домуващите и персонала не са открити нови боолни.

В с. Кликач, Бургаска област е регистриран семеен взрив от ентероколит. След консумация на майонеза и крем, приготвени със сурови домашни яйца, за периода 21-22.10.03 год. с повръщане и разстройство заболяват 4 души от едно семейство. Всички са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ- гр. Айтос.

Сподели в: