Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 8334 случая на остри заразни заболявания срещу 7624 за предходната. От тях 7429 са острите респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 6801 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 89 случая срещу 105 за предходната седмица

- дизентерия - 15 случая срещу 22 за предходната седмица

- салмонелози - 25 случая срещу 34 за предходната седмица

- колиентерити - 19 случая срещу 35 за предходната седмица

- ентероколити - 310 случая срещу 304 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 63 случая на скарлатина срещу 58 за предходната седмица. Случаите на варицела са 334 срещу 210, епидемичен паротит - 1 срещу 3 случая и рубеола - 3 срещу 6 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Ку-треска и Кримска Конго хеморагична треска през настоящата и предходната седмици. Регистриран е 1 случай на Марсилска треска срещу 7 и 7 случая на Лаймска борелиоза срещу 3 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: