Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 7624 случая на остри заразни заболявания срещу 5831 за предходната.Завишаването е предимно за сметка на острите респираторни заболявания, които са 6801 срещу 5106 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 105 случая срещу 82 за предходната седмица;

- дизентерия - 22 случая срещу 20 за предходната седмица;

- салмонелози - 34 случая срещу 17 за предходната седмица;

- колиентерити - 35 случая срещу 16 за предходната седмица;

- ентероколити - 304 случая срещу 303 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 58 случая на скарлатина срещу 48 за предходната седмица. Случаите на варицела са 210 срещу 194, епидемичен паротит - 3 срещу 4 случая и рубеола - 6 срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Ку-треска и Кримска Конго хеморагична треска през настоящата и предходната седмици. Регистрирани са 7 случая на Марсилска треска срещу 13 и 3 случая на Лаймска борелиоза срещу 3 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: