Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 17 332 случаи на остри заразни заболявания срещу 16 746 за предходната. От тях 16068 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 15 323 за предходната седмица.

Средната заразна заболяемост от грип и ОРЗ за страната e 143,81 на 10 000 души население срещу 132,34 на 10 000 за предходната седмица. Заболелите са от всички възрастови групи, като най – засегнати са тези от 4-7 и 0-3 години.

Поради нарастване броя на регистрираните случаи на грип и ОРЗ, грипна епидемия е обявена на територията на община и град Кубрат, община и с. Самуил в Разградска област; община Троян; Старозагорска, Габровска и Русенска област; общините Пазарджик, Търговище, Сливен, Перник и Трън.

Към настоящия момент във връзка с нормализиране на епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ в област Кърджали, общините Пловдив, Видин, Хасково, Димитровград, Свиленград и Любимец, Долни Дъбник и Искър, са отменени разпоредените противоепидемични мерки.

Чревни инфекции: Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 79 случая срещу 84 за предходната седмица

- дизентерия – 13 случая срещу 9

- салмонелози – 15 случая срещу 19

- колиентерити – 9 случая срещу 13

- ентероколити – 217случая срещу 208

Въздушно-капкови инфекции: Регистрирани са 154 случая на скарлатина срещу 196 за предходната седмица. Случаите на варицела са 682 срещу 768, на епидемичен паротит – 20 срещу 23 случая и рубеола – 15 срещу 18 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Марсилска треска са 2 срещу 0, на Ку – треска - 1 срещу 0, на Лаймска борелиоза - 7 срещу 4 за предходната седмица.

През седмицата е регистриран епидемичен взрив от дизентерия в помощно училище „Тодор Самодумов”, с. Кранево, обл. Добрич с микробиологично доказан причинител Шигела флекснери.

Заболелите са трима братя, посещаващи училището на възраст от 9 до 15 години. Засегнатите деца са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Балчик. Издадено е предписание за микробиологично изследване на всички контактни лица. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

През седмицата е възникнал епидемичен взрив от салмонелоза в детска ясла (ДЯ) № 13 в гр. Пловдив с микробиологично доказан причинител Салмонела ентеритидис. Заболяло е едно дете на възраст 2 г. и 3 м. Било е своевременно хоспитализирано в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив.

Към настоящия момент профилактично са изследвани общо 79 контактни лица – 55 деца и 24 души обслужващ персонал. Резултатите от микробиологичното изследване на 15 от тях са положителни за Салмонела ентеритидис.

Взети са проби за микробиологично изследване от храна, дезинфекционни разтвори и повърхности.

Издадено е предписание за преустановяване приема на нови деца в детското заведение, както и за стриктно спазване на дезинфекционния и противоепидемичния режим на работа в него. На виновните лица са съставени актове.

За ограничаване и ликвидиране на взрива са предприети необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: