Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 11 492 случаи на остри заразни заболявания срещу 12 550 за предходната. От тях 10 518 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 11 665 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
- вирусни хепатити – 263 случая срещу 249 за предходната седмица
- дизентерия – 19 случая срещу 22
- салмонелози – 19 случая срещу 22
- колиентерити – 13 случая срещу 21
- ентероколити – 196 случая срещу 197

Въздушно-капкови инфекции:
Не са регистрирани случаи на епидемичен паротит. Случаите на скарлатина са 97 срещу 77, на варицела - 296 срещу 225 и на рубеола – 5 срещу 1 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Ку-треска и на Кримска – Конго хеморгична треска. Случаите на Марсилска треска са 6 срещу 0, а на Лаймска борелиоза са 19 срещу 15 за предходната седмица.

В с. Ковачево, обл. Пазарджик е възникнал епидемичен взрив от вирусен хепатит. За периода 4.10. – 31.10.2005г. са заболели общо 11 души на възраст от 4 до 28 години. Всички болни са хоспитализирани в МБАЛ – Пазарджик. Засегнатите са от малцинствен произход.

За ограничаване и ликвидиране на взрива са предприети необходимите противоепидемични и профилактични мерки.

Епидемиологичното проучване продължава.

В Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи (ДОВДЛРГ), с. Дрен, обл. Перник, е възникнал епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А, който е серологично потвърден.
За периода 26.09. – 31.10.2005 г. са заболели общо 16 деца на възраст от 2 до 6 години.


Профилактично са изследвани 33 контактни лица. 15 от тях са насочени за хоспитализация в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Р. Ангелова” – Перник, Инфекциозно отделение на МБАЛ – Дупница и в гр. София.

Взети са проби за микробиологично изследване от повърхности, посуда за хранене, дезинфекционни разтвори, ръце и работно облекло на обслужващия персонал.

При проведеното епидемиологично проучване са констатирани пропуски в противоепидемичния режим на работа в дома. За тяхното отстраняване са връчени предписания на директора му и са съставени актове на виновните лица.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: