Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 10 767 случая на остри заразни заболявания срещу 10 388 за предходната. От тях 9517 са острите респираторни заболявания, срещу 9372 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрирани са случаи на:

- Вирусни хепатити – 157 случая срещу 143 за предходната седмица

- Дизентерия - 30 случая срещу 25 за предходната седмица

- Салмонелози - 22 случая срещу 15 за предходната седмица

- Колиентерити - 15 случая срещу 18 за предходната седмица

- Ентероколити - 302 случая срещу 257 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 97 случая на скарлатина срещу 68 за предходната седмица. Случаите на варицела са 548 срещу 407, епидемичен паротит - 2 срещу 11 случая и рубеола - 5 срещу 10 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Ку-треска и Кримска Конго хеморагична треска през настоящата и предходната седмици, регистрирани са 1 случай на Марсилска треска срещу 0 и 9 случая на Лаймска борелиоза срещу 3 случая за предходната седмица.

В 145-та ЦДГ, гр. София е регистриран взрив от вирусен хепатит тип А. За периода 24.10-4.11.2004 г. са заболели четири деца и една учителка. Предприети са съответните профилактични и противоепидемични мерки.

За периода 25.10-7.11. 2004 г. в с. Алдомировци, община Сливница са регистрирани 8 случая на туларемия. Заболелите са на възраст от 16 до 63 г. Заболяването протича с повишена температура, отпадналост, зачервено гърло, болки при преглъщане и увеличение на шийни и субмандибуларни лимфни възли. Всички са хоспитализирани за лечение в Инфекциозно отделение на УМБАЛ “Св. Анна”, гр. София.

Сподели в: