Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 163 случаи на остри заразни заболявания срещу 3 916 за предходната. От тях 3 285 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 025 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 112 случаи срещу 98 за предходната седмица;
Дизентерия – 19 случаи срещу 19 за предходната седмица;
Салмонелози – 38 случаи срещу 18 за предходната седмица;
Колиентерити – 10 случаи срещу 20 за предходната седмица;
Ентероколити – 316 случаи срещу 334 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: Регистрирани са 32 случаи на Скарлатина срещу 32 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 210 срещу 214, на Епидемичен паротит – 53 срещу 44, на Рубеола са 1 срещу 1 и на Коклюш – 2 срещу 3 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 2 срещу 7, а на Лаймска борелиоза са 9 срещу 16 за предходната седмица.

В Регионална  инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – Хасково е постъпила информация за възникнал епидемичен взрив от хранително заболяване на територията на гр. Хасково, обл. Хасково.

На 07.10.2007г. със субективни оплаквания от висока температура, повръщане и диарични изхождания заболяват 6 деца на възраст от 1 до 4 години след консумация на хранителни продукти от детска млечна кухня. Заболелите са хоспитализирани в Инфекциозно отделение (ИО) на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) АД, гр. Хасково. На болните деца са взети материали за доказване на инфекциозния причинител, като четири от резултатите са положителни за Салмонела ентеритидис.

Взети са и проби за микробиологично изследване от хранителни продукти и работни повърхности. Проведено е изследване на кухненския персонал за доказване на чревно заразоносителство. Временно е спряно функционирането на млечната кухня и на пунктовете за раздаване на храна.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

В РИОКОЗ – Монтана е постъпила информация за регистриран епидемичен взрив от дизентерия в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи (ДОВДЛРГ) в с. Георги Дамяново, обл. Монтана.

За периода 29.09. – 05.10.2007г. в ИО на МБАЛ АД гр. Монтана са хоспитализирани 10 деца на възраст от 2 до 6 години. При седем от тях е доказан инфекциозния причинител Шигела флекснери.

При проведените профилактични изследвания на контактните лица – деца, медицински и кухненски персонал активно е открито едно дете – заразоносител. Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

През седмицата са регистрирани 2 епидемичи взрива на територията на обл. Стара Загора.
Първият от тях е възникнал в детска градина № 10 в гр. Стара Загора с микробиологично доказан инфекциозен причинител Шигела зоней.

За периода 07.10. – 11.10.2007г. заболяват 2 деца на възраст от 3 до 4 години, като едното от тях постъпва за лечение в Детско инфекциозно отделение (ДИО) на МБАЛ АД гр. Стара Загора.

Профилактично са изследвани контактните лица – деца и медицински персонал, при което са открити 2 деца – здрави заразоносители на Шигела зоней. От външна среда, хранителни продукти и дезинфекционни разтвори са взети проби за микробиологично изследване.

Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки за овладяване и ликвидиране на взрива.

Вторият вътреболничен взрив е възникнал в приемно – карантинно отделение на Дом за медико – социални грижи за деца (ДМСГД) „Мария Луиза” в с. Бузовград, общ. Казанлък с микробиологично доказан инфекциозен причинител Ешерихия коли O 25.

За периода 09.10. – 15.10.20087г. са открити 4 деца – здрави заразоносители на Ешерихия коли O 25 на възраст от 1 месец до 3 години. Първото дете е открито активно при извършено изследване за чревно носителство във връзка с постъпването му за първи път в дома. По този повод са взети материали за микробиологично изследване на всички контактни лица в приемно – карантинно отделение – деца, медицински персонал и персонал на кухня и пералня. Взети са и проби от дезинфекционни разтвори.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. На директора на дома е връчено предписание, а на виновните лица е наложена административно – наказателна мярка.

Сподели в: