Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 10931 случаи на остри заразни заболявания срещу 6484 за предходната. От тях 9140 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 5217 за предходната седмица.

Регистрацията на заразните болести през предходната седмица е значително занижена поради непълните първи две работни седмици и свързаното с тях значително по-ниско търсене на медицинска помощ през празничните дни, особено по отношение на респираторните инфекции.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- Вирусни хепатити – 184 случая срещу 110 з а предходната седмица

- Дизентерия – 6 случая срещу 6

- Салмонелози – 8 случая срещу 8

- Колиентерити – 5 случая срещу 8

- Ентероколити – 250 случая срещу 169 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 60 случая на Скарлатина срещу 55 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 1177 срещу 853 , на Епидемичен паротит – 58 срещу 27 случая, на Рубеола – 1 срещу 1 случай и на Коклюш – 5 срещу 3 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска , на Ку – треска и на Марсилска треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 0 срещу 1 за предходната седмица.

От началото на годината продължава да се регистрира завишена заболяемост от Епидемичен паротит в две области на страната – Перник и Благоевград. Първите случаи са регистрирани през ноември и декември 2006 г. Боледуват неваксинирани, неболедували и лица с пропуски в имунизационния статус. Преобладават заболелите във възрастовата група 15-19 г. и над 20-годишна възраст. Болните са поставени под карантина. Значителното нарастване на заболяемостта от епидемичен паротит в тези възрастови групи се дължи на характерната сезонност, както и на натрупването на възприемчиво население през 80-те години, когато временно е спирано приложението на противопаротитната вакина.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: