Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 10869 случаи на остри заразни заболявания срещу 10673 за предходната. От тях 9153 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 9151 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- Вирусни хепатити – 244 случая срещу 309 за предходната седмица

- Дизентерия – 8 случая срещу 9

- Салмонелози – 14 случая срещу 15

- Колиентерити – 8 случая срещу 6

- Ентероколити – 217 случая срещу 245

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 143 случая на Скарлатина срещу 110 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 919 срещу 719 , на Епидемичен паротит – 25 срещу 20 случая, на Рубеола – 3 срещу 0 случая и на Коклюш – 10 срещу 11 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска . Случаите на Марсилска треска са 2 срещу 0, а на Лаймска борелиоза са 6 срещу 5 за предходната седмица.

В Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве ( РИОКОЗ ) – Пловдив e постъпила информация за възникнали случаи на Вирусен хепатит в с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив.

За периода 20.10. – 22.11.2006 г. в Инфекциозната клиника на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги”, гр. Пловдив са хоспитализирани 9 лица, всички от малцинствен произход.

Разпределението на заболелите по възрастови групи е следното: от 5 до 9 г. – 7 случая, от 10 до 14 г. – 1 случай и от 20 до 24 г. – 1 случай.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: