Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 7948 случаи на остри заразни заболявания срещу 7919 за предходната. От тях 6653 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 6750 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- Вирусни хепатити – 271 случая срещу 282 за предходната седмица

- Дизентерия – 18 случая срещу 10

- Салмонелози – 13 случая срещу 26

- Колиентерити – 16 случая срещу 14

- Ентероколити – 263 случая срещу 273

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 86 случая на Скарлатина срещу 51 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 541 срещу 413, на Епидемичен паротит – 15 срещу 5 случая, на Рубеола – 1 срещу 2 случая и на Коклюш – 13 срещу 7 случая за предходната седмица.

Трансмисивн инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 1 срещу 1, а на Лаймска борелиоза са 7 срещу 3 за предходната седмица.

В периода от 14.10 – 30.10. 2006 г. в Дома за сираци „Свети Николай” при храм „Света Троица” с. Нови хан, Софийска област, са регистрирани 3 случая на вирусен хепатит тип А. Заболелите са на възраст 4, 12 и 24 г. Хоспитализирани са в СБАЛИПБ ”Проф. И. Киров” и в Инфекциозно отделение на УМБАЛ”Света Анна” в гр. София. В Дома за сираци живеят 59 души. Всички домуващи са профилактирани с гама-глобулин.

Предприети са необходимите противоепидемични и профилактични мерки спрямо контактните лица.

Сподели в: