Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 257 случаи на остри заразни заболявания срещу 7 853 за предходната. От тях 4 982 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ), срещу 6 688 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 56 случая срещу 61 за предходната седмица

- дизентерия – 8 случая срещу 6

- салмонелози – 9 случая срещу 9

- колиентерити – 7 случая срещу 20

- ентероколити – 232 случая срещу 243

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 161 случая на скарлатина срещу 99 за предходната седмица. Случаите на варицела са 673 срещу 588, епидемичен паротит – 37 срещу 27 случая и рубеола – 9 срещу 17 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Ку – треска са 1 срещу 0, на Лаймска борелиоза - 14 срещу 12 и на Марсилска треска - 2 срещу 4 за предходната седмица.

През седмицата е регистриран епидемичен взрив от дизентерия в Дом за деца с умствена изостаналост - с. Искра, община Карнобат, Бургаска област. Заболели са шест деца от две групи, като при три от тях е изолиран причинител Шигела Флекснери 2А. Приемът на нови деца е преустановен, изследвани са всички домуващи и персоналът. Същият причинител е открит и при едно лице от персонала без клинична картина. Пробите от повърхности и дезинфекционни разтвори са отрицателни.

В Дом за медико-санитарни грижи за деца - гр. Стара Загора за периода 06-26.04.2006 г. е регистриран вътреболничен взрив от варицела. Заболели са 5 деца на възраст от 1 до 5 години. Инфекцията е внесена в Дома от дете, контактно на варицела при предходна хоспитализация поради друго заболяване в Детско инфекциозно отделение на МБАЛ Ст. Загора. Другите 4 деца заболяват като контактни.

Взети са необходимите противоепидемични мерки. Всички домуващи са поставени под медицинско наблюдение. Спрян е приемът на нови деца.

Вътреболничен взрив от варицела е регистриран и в Дом за медико-санитарни грижи за деца - гр. Враца. Първите случаи са възникнали в края на месец март при три деца, посещаващи детска градина в града. До момента са регистрирани общо шест случая, всички в различни отделения. Приемът на деца е спрян до изтичане на един инкубационен период от датата на последния заболял.

Сподели в: