Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани общо 9431 случая на остри заразни заболявания, срещу 12203 за предходната. От тях 8259 са острите респираторни заболявания, срещу 11151 за предходната седмица /с 2892 по-малко/.

    Чревни инфекции: наблюдава се значително снижение на заболяемостта при всички чревни инфекции.

    Регистрираните случаи са както следва:

    - вирусни хепатити - 82 случая срещу 73 за предходната седмица;

    - дизентерия - 4 случая срещу 11 ;

    - салмонелози - 11 случая срещу 10;

    - колиентерити – 3 случая срещу 4;

    - ентероколити - 161 случая срещу 117 .

    Въздушно-капкови инфекции: през седмицата се задържат високите стойности единствено на заболелите от скарлатина. Регистрирани са 151 случая срещу 154 за предходната седмица. Варицелите са 669 срещу 597, епидемичен паротит- 4 срещу 12 и рубеола - 33 срещу 22 за предходната седмица.

    Трансмисивни инфекции: Регистрирани са 8 случая на лаймска борелиоза срещу 13 за предходната седмица, 4 случай на марсилска треска срещу 1 и 6 случая на ку-треска, срещу 9 за предходната седмица.

    В гр. Плевен е регистриран един семеен хранителен взрив. След консумация на рохко сварени яйца, с болки в стомаха, многократни повръщания и разстройство заболяват 4 души от едно семейство (двама възрастни и две деца на 9 и 13 години). Всички са хоспитализирани в Инфекциозна клиника на МБАЛ гр. Плевен.

    Взети са материали за микробиологично изследване, с цел установяване на причинителя на инфекцията.

Сподели в: