Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 12 600 случая на остри заразни заболявания срещу 9 629 за предходната. Увеличението е предимно за сметка на острите респираторни заболявания /ОРЗ/, които са 11 303 срещу 8 598 за предходната седмица.

Общата заразна заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 68,72 на 10 000 население. Над средните за страната са стойностите на заболяемост в градовете Русе, Ямбол, Сливен, Силистра, Плевен и Монтана.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 119 случая срещу 103 за предходната седмица

- дизентерия - 9 случая срещу 18

- салмонелози - 29 случая срещу 20

- колиентерити - 11 случая срещу 17

- ентероколити - 253 случая срещу 205

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 136 случая на скарлатина срещу 85 за предходната седмица. Случаите на варицела са 696 срещу 535, епидемичен паротит - 1 срещу 3 случая и рубеола - 8 срещу 5 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
През настоящата и предходната седмица не са регистрирани случаи на Ку-треска и Кримска-Конго хеморагична треска. Регистрирани са 4 случая на Марсилска треска срещу 6 и 2 случая на Лаймска борелиоза срещу 2 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: