Върни се горе

   През изминалата седмица са регистрирани общо 16 363 случая на остри заразни заболявания срещу 13 079 за предходната. Завишаването е изцяло за сметка на острите респираторни заболявания, които са 15 420 срещу 12 114 за предходната /с 3 306 повече/.

   Чревни инфекции:

   Регистрираните случаи са както следва:

   - вирусни хепатити – 141 случая срещу 140 за предходната седмица;

   - дизентерия – 6 случая срещу 6;

   -салмонелози – 9 случая срещу 45;

   -колиентерити – 5 случая срещу 7;

   -ентероколити – 112 случая срещу 94.

   Въздушно-капкови инфекции:

   Регистрирани са 497 случая на варицела срещу 521 за предходната седмица, 14 случая на рубеола срещу 18 , скарлатина – 80 случая срещу 87, епидемичен паротит – 14 случая срещу 23, 1 случай на коклюш срещу 0 за предходната седмица.

   Продължава да нараства заболяемостта от остри респираторни инфекции и грип, като средната за страната достига 70 случая на 10 000 души население.

   В епидемични стойности е заболяемостта в Силистра, – 252.62 на 10 000, в предепидемична обстановка е Русе – 159.66/10 000. Високи стойности са регистрирани също във Враца – 154.66, Кърджали – 149.29, Монтана – 140.14 и Сливен – 132.53. В останалите области заболяемостта е с по-ниски стойности.

   Данни от извършените серологични и вирусологични изследвания показват, че е налице циркулация на грипни вируси от подтипове А/H3N2/ и A/H1N1, които са включени във ваксините срещу грип за сезона 2001/2002 г.

   Трансмисивни инфекции: регистриран е един случай на ку-треска .

   През изтеклия период е регистриран взрив от вирусен хепатит тип А в хотел-ресторант на ЦКС-гр.Пловдив с 4-ма заболели:готвач, 2 администраторки и 1 камериерка.

   Предприети са необходимите противоепидемични мерки за ограничаване на взрива - ме–ицинско наблюдение и изследване на контактните лица, заключителна дезинфекция в обекта.

   Съставени са актове за пропуски в санитарно-хигиенния режим.

   От ХЕИ-Сливен постъпи информация за възникнал епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А в АГ-отделение на МБАЛ-Сливен. Заболели са трима души от персонала.

   От началото на годината в с.Вълкосел, район Гоце Делчев, област Благоевград, са регистрирани 27 случая на вирусен хепатит тип А, от които 19 случая през януари 2002 г. и още 8 случая към 17 февруари. Най-засегната е възрастовата група 8-17 години /16 от случаите/.

   Регистрирани са общо 32 огнища, 3 от които - домашни. Пътят на предаване на заразата е контактно-битов.

   При извършеното епидемиологично проучване е открит местен водоизточник с нестандартни показатели.

Сподели в: