Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 848 случая на остри заразни заболявания срещу 5380  за предходната. От тях 4 029 са случаите на  грип и остри респираторни заболявания, срещу 3687 за предходната.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
- вирусни хепатити – 73 случая срещу  73   за предходната седмица
- дизентерия – 9 случая  срещу 16
- салмонелози – 21 случая срещу 23 
- колиентерити – 14 случая срещу 9 
- ентероколити – 322 случая срещу  282  за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 162 случая на скарлатина срещу 131 за предходната седмица. Случаите на варицела са   1 044 срещу 997, епидемичен паротит -  38 срещу 34 случая, коклюш  - 15  срещу 2 и рубеола -  1 срещу 1.

Трансмисивни инфекции:                                                        
През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска и Марсилска треска. Не е регистриран  случай на Ку-треска срещу 1 регистриран за предходната седмица. Случаите на Лаймска борелиоза са 11 срещу 4.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: