Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 380 случаи на остри заразни заболявания срещу 5 289 за предходната. От тях 3 687 са случаите на грип и остри респираторни заболявания срещу 3 749 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 73 случая срещу 62 за предходната седмица
Дизентерия – 16 случая срещу 13
Салмонелози – 23 случая срещу 28
Колиентерити – 9 случая срещу 12
Ентероколити – 282 случая срещу 295

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 131 случая на Скарлатина срещу 103 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 997 срещу 867, на Епидемичен паротит – 34 срещу 23, на Коклюш – 2 срещу 5 и  рубеола – 1 срещу 1 случай.

Трансмисивни инфекции:
През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и Марсилска треска. Регистриран е 1 случай на Ку – треска срещу 0 за предходната. Случаите на Лаймска борелиоза са 4 срещу 5 за предходната седмица.

През изминалата седмица е регистриран епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А в Професионална гимназия за облекло и обществен транспорт, гр. Дулово, област Силистра. За периода 02.12. – 15.12. 2008 г. заболяват 11 ученици на възраст от 14 до 18 години. Всички са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ – гр. Силистра. При 10 от тях е лабораторно потвърден вирусен хепатит тип А. При извършеното епидемиологично проучване от инспектори на РИОКОЗ – гр. Силистра не са констатирани нарушения на хигиенно-дезинфекционния режим в учебното заведение. Издадено е предписание до директора, с което са разпоредени необходимите противоепидемични мерки. Предприето е скринингово изследване на урина на всички ученици (общо 350 на брой). При извършена проверка в заведение за бързо хранене, намиращо се в близост до гимназията, са констатирани нарушения, за които е издадено предписание и заповед на директора на РИОКОЗ за спиране експлоатацията на обекта до отстраняване на нарушенията. Четири от заболелите деца са изписани в добро клинично състояние. Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: