Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 768  случая на остри заразни заболявания срещу 2 902 за предходната. От тях 3 489 са случаите на грип и остри респираторни заболявания, срещу 1 749 за предходната.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
- вирусни хепатити – 42 случая срещу 58 за предходната седмица;
- дизентерия – 22 случая  срещу 16 за предходната седмица;
- салмонелози –33 случая срещу 28  за предходната седмица;
- колиентерити – 11 случая срещу 17 за предходната седмица;
- ентероколити - 329 случая срещу 339 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 99 случая на Скарлатина срещу 87 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 601 срещу 497, Епидемичен паротит - 28 срещу 31 случая, Коклюш 9  срещу 2 и Рубеола 3 срещу 1.

Трансмисивни инфекции: през седмицата не са регистрирани случаи на Ку-треска и Кримска-Конго хеморагична треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 4 срещу 11 и на Марсилска треска 2 срещу 3 за предходната седмица.

През седмицата в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве гр. Благоевград е регистриран случай на Трихинелоза след консумация на диво прасе. Заболява мъж, член на ловна дружинка, състояща се от 21 човека, които на 18.10.2008г. в района над с. Пирин, общ. Сандански са убили 8 диви прасета. Болният е насочен към Клиниката по инфекциозни, паразитни и тропически болести на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров”, гр. София за диагностично уточняване и лечение. До момента са взети проби месо от всички убити прасета за изследване в ДВСК-Благоевград. Трихинела спиралис е открита само в една от пробите, останалите са отрицателни. Заразеното месо е иззето за допълнително изследване и предаването му в екарисаж. Оказана е методична помощ на общопрактикуващите лекари, ЦСМП и МБАЛ в гр. Сандански, за повишено внимание, клинико - епидемиологична насоченост и своевременно назначаване на необходимите изследвания за Трихинелоза.

Сподели в: