Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 3 469 случаи на остри заразни заболявания срещу 3 264 за предходната. От тях 2 403 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 188 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
- Вирусни хепатити – 50 случая срещу 39 за предходната седмица;
- Дизентерия – 33 случая срещу 24 за предходната седмица;
- Салмонелози – 21 случая срещу 37 за предходната седмица;
- Колиентерити – 21 случая срещу 22 за предходната седмица;
- Ентероколити – 365 случая срещу 420 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: Случаите на Скарлатина са 61 срещу 65, на Варицела са 372 срещу 323, на Епидемичен паротит – 19 срещу 22, на Коклюш – 0 срещу 1. Не са регистрирани случаи на  .

Трансмисивни инфекции: Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 1 срещу 15, а на Лаймска борелиоза са 12 срещу 14 за предходната седмица.

През седмицата в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – гр. Сливен е регистриран епидемичен взрив от Шигелоза в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Медвен, община Котел, област Сливен. В периода 11.10.-21.10.2008г. с диарийна симптоматика в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”, гр. Сливен са постъпили за лечение 11 от домуващите деца. Към 21.10.2008г. десет от хоспитализираните деца са в добро общо състояние, афебрилни. В дома са настанени общо 51 деца и младежи, които се обслужват от 45 души персонал. При проведеното микробиологично изследване на заболелите, контактните на тях деца и персонал, при 5 от болните деца и при една санитарка е изолирана Шигела флекснери. До момента са взети материали за микробиологично изследване от външна среда, храни, вода и дезинфектант. За констатирани санитарно-хигиенни неблагополучия са съставени 5 акта. Издадено е предписание до директора на дома, с което са разпоредени необходимите противоепидемични мерки.

Епидемиологичното проучване продължава.

През седмицата в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – гр. Добрич са регистрирани два епидемични взрива от Остър вирусен хепатит тип А:

В периода 15.10.-21.10.2008г. заболяват четири деца на възраст от 6 до 14 г. от три различни класа като едно от тях е в предучилищна група на ОУ”Панайот Волов”, гр. Добрич. Децата са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Добрич с диагноза Остър вирусен хепатит. Всички те са от малцинствен произход и живеят на съседни улици на един квартал. Разпоредени са необходимите противоепидемични и профилактични мерки.
 
За периода 24.09.-21.10.2008 г. в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Добрич са хоспитализирани три деца на възраст от 4 до 6 години с диагноза Остър вирусен хепатит. Децата посещават ЦДГ № 32 в гр. Добрич. Първото заболяло дете е изписано на 30.09.2008г. клинично здраво. При извършената проверка в детското заведение не са констатирани нарушения в дезинфекционния режим и в личната здравна документация на децата и персонала.

Разпоредени са необходимите противоепидемични и профилактични мерки.

Сподели в: