Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 3 264 случаи на остри заразни заболявания срещу 2 732 за предходната. От тях 2 188 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 775 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 39 случая срещу 42 за предходната седмица
Дизентерия – 24 случая срещу 20
Салмонелози – 37 случая срещу 50
Колиентерити – 22 случая срещу 21
Ентероколити – 420 случая срещу 404 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
Случаите на Скарлатина са 65 срещу 44, на Варицела са 323 срещу 246, на Епидемичен паротит – 22 срещу 22, на Коклюш – 1 срещу 4. Не са регистрирани случаи на Рубеола.

Трансмисивни инфекции: Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 15 срещу 10, а на Лаймска борелиоза са 14 срещу 19 за предходната седмица.

През седмицата в Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – гр. Стара Загора е постъпила информация за случаи на остра вирусна инфекция при 11 деца, посещаващи Обединено детско заведение № 34, гр. Стара Загора. Оплакванията при всички са били болки в корема и повръщане без температура. Всичките деца са от подготвителна група на детското заведение. Децата са лекувани амбулаторно от личните лекари. До момента са предприети следните противоепидемични мерки:  взети са проби за микробиологичен анализ на храни, повърхности в кухненския блок, в помещенията, обитавани от децата и дезинфекционни разтвори. При проведеното микробиологично изследване за чревно носителство на контактните деца - общо 18, и на 7 лица от персонала на подготвителната група и кухненския блок са отчетени отрицателни резултати. Връчено е предписание на директора на детското заведение за приемане на отсъстващи деца след представяне на отрицателен резултат от микробиологично изследване.

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: