Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 065 случаи на остри заразни заболявания срещу 2 154 за предходната. От тях 975 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 968 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
 - Вирусни хепатити – 29 случая срещу 33 за предходната седмица
 - Дизентерия – 54 случая срещу 47
 - Салмонелози – 44 случая срещу 43
 - Колиентерити – 26 случая срещу 23
 - Ентероколити – 592 случая срещу 677 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
Случаите на Скарлатина са 18 срещу 21, на Варицела - 180 срещу 183, на Епидемичен паротит – 44 срещу 34, на Коклюш – 3 срещу 10 и на Рубеола са 2 срещу 4 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Ку – треска са 1 срещу 0, на Марсилска треска - 30 срещу 38, а на Лаймска борелиоза - 26 срещу 17 за предходната седмица.

През седмицата са регистрирани 3 случаи с диагноза Дизентерия в Дом за деца с умствена изостаналост – с. Михалци, общ. Павликени, обл. Велико Търново, при деца на възраст от 3 до 9 години.

Заразните заболявания възникват в периода 28.07. – 29.07.2008 г. При от два от случаите е изолиран инфекциозният причинител Шигела флекснери.

Проведени са профилактични изследвания на контактните лица – домуващи и персонал. При 6 от лицата (5 от които са деца) също е изолирана Шигела флекснери. Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: