Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2888 случаи на остри заразни заболявания срещу 2480 за предходната. От тях 1434 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 431 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
 - Вирусни хепатити – 28 случая срещу 28 за предходната седмица
 - Дизентерия – 11 случая срещу 7
 - Салмонелози – 20 случая срещу 29
 - Колиентерити – 9 случая срещу 5
 - Ентероколити – 294 случая срещу 273

Въздушно-капкови инфекции:
Случаите на Скарлатина са 69 срещу 79, на Варицела - 673 срещу 405, на Епидемичен паротит – 172 срещу 112, на Рубеола - 1 срещу 3 и на Коклюш – 1 срещу 3 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: 
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 24 срещу 16, а на Лаймска борелиоза - 32 срещу 21 за предходната седмица.

През седмицата е регистриран битов хранителен взрив в с. Първомай, общ. Петрич, обл. Благоевград след консумация на готови месни хранителни продукти – кюфтета и кебапчета.

На 1.06.2008 г. към 21.00 ч. със субективни оплаквания от висока температура, гадене, коремни болки, многократни повръщания и разстройство заболяват 5 лица, 4 от които са деца във възрастовите групи – 5-9 години и 10-14 години. Те са хоспитализирани в Инфекциозното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Рокфелер” ЕООД, гр. Петрич и са им взети материали за микробиологично изследване с цел установяване на етиологичния причинител.

Установени са контактните лица – 12 на брой от 3 битови огнища, като едно от тях е с рискова професия. Издирват се и всички лица, консумирали от месните хранителните продукти с цел извършване на профилактични микробиологични изследвания. Взети са материали за микробиологични изследвания и от 7 лица от персонала, осъществил подготовката на продуктите за консумация.

За случая са уведомени органите на РВМС – гр. Благоевград.

Сподели в: