Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4756 случая на остри заразни заболявания срещу 4867 за предходната. От тях 3457 са случаите на грип и остри респираторни заболявания, срещу 3643 за предходната.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са:
 - вирусни хепатити – 41 случая срещу 48 за предходната седмица;
 - дизентерия – 10 случая  срещу 9 за предходната седмица;
 - салмонелози –22 случая срещу 17  за предходната седмица;
 - колиентерити – 10 случая срещу 10 за предходната седмица;
 - ентероколити - 295 случая срещу 292 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 106 случая на скарлатина срещу 70 за предходната седмица. Случаите на варицела са 478 срещу 458, епидемичен паротит - 184 срещу 173 случая,  коклюш - 8 срещу 8, рубеола - 0 срещу 1 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска. Случаите на  Лаймска борелиоза са 21 срещу 22 за предходната седмица, на Ку-треска - 0 срещу 3, на Марсилска треска - 7 срещу 0 за предходната седмица.

През седмицата е регистриран един взрив от епидемичен паротит в Дом за деца лишени от родителски грижи „ Дъга” в гр. Добрич. Заболели са 10 деца на възраст от 9 до 17 г., като най-засегната е възрастовата група 10-14 г. с 5 заболели. В дома са предприети необходимите противоепидемични мерки.

Сподели в: