Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6385 случаи на остри заразни заболявания срещу 7181 за предходната. От тях 5284 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 6077 за предходната седмица (данните за грип и ОРЗ се отнасят за наблюдаваните 378 212 лица от всички възрастови групи на територията на страната).

Тенденцията за намаляване нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и ОРЗ през предходната седмица се запазва, като общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната e 139,71 на 10 000 души население.

Заболелите са от всички възрастови групи, като най–висока остава заболяемостта във възрастовата група на децата до 4 години (594,97), следвана от тази от 5-19 години (298,80). Към днешна дата грипна епидемия е обявена на територията или в отделни общини на областите Враца, Русе, Сливен, Софийска област и Ямбол.

Поради намаляване на заболяемостта от грип и ОРЗ и нормализиране на епидемичната обстановка, към момента разпоредените противоепидемични мерки са отменени на територията или в отделни общини на областите Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Стара Загора и Смолян.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са:
- Вирусни хепатити – 53 случаи срещу 40 за предходната седмица;
- Дизентерия – 12 случаи срещу 8 за предходната седмица;
- Салмонелози – 10 случаи срещу 12 за предходната седмица;
- Колиентерити – 5 случаи срещу 8 за предходната седмица;
- Ентероколити – 262 случаи срещу 274 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: не са регистрирани случаи на Рубеола. Случаите на Скарлатина са 69 срещу 67, на Варицела са 352 срещу 387, на Епидемичен паротит – 231 срещу 216 и на Коклюш – 8 срещу 3 случаи за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска–Конго хеморагична треска и на Марсилска треска. Случаите на Ку–треска са 2 срещу 1, а на Лаймска борелиоза - 2 срещу 3 за предходната седмица.

На 8 февруари 2008 г. в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) в Кюстендил е получена информация от Регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС), Кюстендил за установено наличие на Листерия (Listeria monocytogenes) в количества, превишаващи пределно допустимите, в пастьоризирано краве мляко, произведено от фирма “Евро мийт енд милк” ЕООД, гр. Кочериново. Млякото е с търговско наименование “Милица” за прясното и “Милица” и “Падеж” за киселото. В сигнала е упоменато, че органите на РВМС са предприели необходимите мерки и са спрели от експлоатация обекта, но независимо от това е установено продължаване на дейността му и предлагане на млечни продукти в търговската мрежа.

Във връзка с получения сигнал Министерството на здравеопазването разпореди мащабна проверка на търговската мрежа в областите Кюстендил и Благоевград за наличие на млечни продукти от фирма “Евро мийт енд милк” ЕООД, гр. Кочериново. Установи се, че същият производител снабдява голям брой магазини, детски заведения и болници на територията на Кюстендилска и Благоевградска области.

На територията на Кюстендилска област са установени 26 детски заведения, в които е консумирано мляко от посочения доставчик, с 1360 деца. Разпоредено е изследването на децата с профилактична цел за установяване на клинично протичане или носителство на причинителя Листерия. Връчени са предписания на всички общопрактикуващи лекари, женските и детски консултации от региона за активно издирване и насочване за изследване на лицата от рисковите за заболяването групи – бременни, новородени и имунокомпрометирани пациенти. Изследванията ще се извършат в РИОКОЗ.

Листерията е пръчковиден микроб с широко разпространение в света и в европейския континент. Може да предизвика инфекциозно заболяване - зооноза с множествен механизъм на предаване. Източник на инфекцията са различни видове домашни и диви животни. Най често домашните животни се заразяват при осъществен контакт с отделенията на гризачи – мишки, лалугери, плъхове и др.

Рискът от развитие на заболяването след консумация на замърсени хранителни продукти е малък. По-голямо медицинско значение има за рисковите групи – бременни, новородени от бременни болни или носителки, хора с увредена имунна система и др.

Предприети са всички необходими противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заболяването и за профилактична изследване на лицата в риск.

Сподели в: