Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3268 случаи на остри заразни заболявания срещу 2424 за предходната. От тях 2470 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1770 за предходната седмица. 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са:
Вирусни хепатити – 44 случая срещу 41 за предходната седмица;
Дизентерия – 3 случая срещу 2 за предходната седмица;
Салмонелози – 1 случая срещу 3 за предходната седмица;
Колиентерити – 4 случая срещу 6 за предходната седмица;
Ентероколити –  174 случая срещу 179 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 23 случая на Скарлатина срещу 38 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 350 срещу 189, на Епидемичен паротит – 173 срещу 143 случая, на Рубеола – 1 срещу 2 случая и на Коклюш – 0 срещу 1 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на  Кримска–Конго хеморагична треска, на Марсилска треска и на Ку–треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 1 срещу 2 за предходната седмица.

В Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, Пловдив е постъпила информация за консумация на месни продукти от трихинелозно месо от 9 души в с. Старосел, Пловдивска област. Месото произхожда от 2 диви  прасета. То е иззето за изследване от органите на ДВСК. Нито един от консумиралите досега не е проявил клинични оплаквания и няма отклонения в лабораторните изследвания. На лицата се провежда медицинско наблюдение и специфична химиопрофилактика.

Сподели в: