Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 427 случаи на остри заразни заболявания срещу 4 789 за предходната. От тях 3 903 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 527 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 83 случаи срещу 80 за предходната седмица;
Дизентерия – 13 случаи срещу 24 за предходната седмица;
Салмонелози – 22 случаи срещу 23 за предходната седмица;
Колиентерити – 7 случаи срещу 8 за предходната седмица;
Ентероколити – 278 случаи срещу 273 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: Регистрирани са 116 случаи на Скарлатина срещу 93. Случаите на Варицела са 605 срещу 393, на Епидемичен паротит – 270 срещу 229, на Рубеола са 6 срещу 3 и на Коклюш – 3 срещу 1 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Марсилска треска. Случаите на Ку – треска са 1 срещу 1 и на Лаймска борелиоза са 5 срещу 6 за предходната седмица.

През изтеклата седмица е регистриран епидемичен взрив от Салмонелоза сред деца от Детска ясла № 3 в гр. Добрич.

За периода 04.12. – 15.12.2007г. заболяват 2 деца с диагноза Салмонелоза и при 4 от контактните след профилактично изследване е изолирана Салмонела ентеритидис.

Разпоредени са профилактични и противоепидечични мерки в семейството на децата и в детската ясла. Взети са материали за микробиологично изследване от контактните деца в детското заведение, от обслужващия и кухненски персонал, от околна среда, от кухненски блок, от ръцете на персонала и хранителни проби.

В Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Смолян е постъпила информация за консумация на трихинелозно месо от диво прасе от 17 лица от гр. Златоград и околните села. На лицата се провежда медицинско наблюдение и специфична химиопрофилактика. Заразеното месо е иззето от органите на ДВСК.

Сподели в: