Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 021 случаи на остри заразни заболявания срещу 3 645 за предходната. От тях 3 083 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 666 за предходната седмица.

- Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва;
- Вирусни хепатити – 88 случаи срещу 94 за предходната седмица;
- Дизентерия – 13 случаи срещу 15 за предходната седмица;
- Салмонелози – 26 случаи срещу 19 за предходната седмица;
- Колиентерити – 13 случаи срещу 4 за предходната седмица;
- Ентероколити – 260 случаи срещу 297 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: Регистрирани са 53 случаи на Скарлатина срещу 54. Случаите на на Варицела са 263 срещу 255, на Епидемичен паротит – 122 срещу 86, на Рубеола са 1 срещу 1 и на Коклюш – 8 срещу 0 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 3 срещу 6, а на Лаймска борелиоза са 10 срещу 9 за предходната седмица.

През седмицата са регистрирани 3 случая на Вирусен хепатит тип „А” (вероятни) в с. Ярлово, общ. Самоков.

Трите деца са ученици в основно училище „В. Левски” в с. Ярлово.
 
На 29 от всички 92 контактни деца от училището е проведена неспецифична профилактика с имуноглобулин. Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

През седмицата в Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – Шумен е постъпила информация за отстреляни 4 диви прасета от ловна дружинка в района на землището на с. Ясенково, обл. Шумен, чието месо е положително за трихинели.

От проведеното епидемиологично проучване е установено, че 10 от общо 20 ловци от дружинката са консумирали от заразеното месо. На същите е назначено етиологично лечение, както и кръвни изследвания.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: