Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3 645 случаи на остри заразни заболявания срещу 3 334 за предходната. От тях 2 666 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 447 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 94 случаи срещу 110 за предходната седмица;
Дизентерия – 15 случаи срещу 37 за предходната седмица;
Салмонелози – 19 случаи срещу 28 за предходната седмица;
Колиентерити – 4 случаи срещу 8 за предходната седмица;
Ентероколити – 297 случаи срещу 263 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: не са регистрирани случаи на Коклюш. Случаите на Скарлатина са 54 срещу 48, на Варицела са 255 срещу 201, на Епидемичен паротит – 86 срещу 115 и на Рубеола са 1 срещу 2 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 6 срещу 2, а на Лаймска борелиоза са 9 срещу 7 за предходната седмица.

В Столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (СРИОКОЗ) е постъпила информация за възникнал вътреболничен взрив от Вирусен хепатит тип „А” в Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Ив. Рилски”, който е серологично потвърден.

За периода 10.10. – 02.11.2007г. са регистрирани 4 случаи на Вирусен хепатит тип „А”. Първият регистриран случай е на представител от обслужващия персонал на дома, който е хоспитализиран в Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести (СБАЛИПБ) „проф. Ив. Киров” АД, гр. София. Останалите 3 лица са заболели като контактни на него – 2 деца на възраст 3г. и 3г. и 6 м. и една медицинска сестра . Те също са хоспитализирани в СБАЛИПБ „проф. Ив. Киров” АД, гр. София.
 
Взети са проби за микробиологично изследване от работна среда, ръце на медицински и кухненски персонал, дезинфекционни разтвори и др., от които не са изолирани микроорганизми. Проведени са профилактични изследвания на контактните лица – деца и обслужващ персонал. Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: