Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3334 случая на остри заразни заболявания срещу 3992 за предходната. От тях 2447 са случаите на острите респираторни заболявания, срещу 3150 за предходната.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
- вирусни хепатити – 110 случая срещу 86 за предходната седмица;
- дизентерия – 37 случая  срещу 20 за предходната седмица;
- салмонелози –28 случая срещу 34  за предходната седмица;
- колиентерити – 8 случая срещу 11 за предходната седмица;
- ентероколити - 263 случая срещу 255 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 48 случая на скарлатина срещу 35 за предходната седмица. Случаите на варицела са 201 срещу 200, епидемичен паротит - 115 срещу 66 случая,  рубеола -2 срещу 0 и  коклюш 1  срещу 3  случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: през седмицата не са регистрирани  случаи  на Кримска-Конго хеморагична треска и Ку-треска. Случаите на  Лаймска борелиоза са 7 срещу 7 и на Марсилска треска 2 срещу 3 за предходната седмица.

През седмицата е регистриран един вътреболничен взрив от дизентерия в Дом за деца с умствена изостаналост в с. Крушари, област Добрич.

За периода 21-26. 10. 2007 г. са заболели общо 43 деца на възраст 3-17 год. При 26 от тях  микробиологично е доказана Шигела Зоне. В Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Добрич са хоспитализирани 16 от заболелите, а останалите са на лечение в дома.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки, с цел прекратяване разпространението на инфекцията.

Сподели в: