Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3 992 случаи на остри заразни заболявания срещу 4 163 за предходната. От тях 3 150 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 285 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са:
Вирусни хепатити – 86 случаи срещу 112 за предходната седмица
Дизентерия – 20 случаи срещу 19 за предходната седмица
Салмонелози – 34 случаи срещу 38 за предходната седмица
Колиентерити – 11 случаи срещу 10 за предходната седмица
Ентероколити – 255 случаи срещу 316 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
Не са регистрирани случаи на Рубеола. Случаите на Скарлатина са 35 срещу 32, на Варицела - 200 срещу 210, на Епидемичен паротит – 66 срещу 53 и на Коклюш – 3 срещу 2 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 3 срещу 2, а на Лаймска борелиоза - 7 срещу 9 за предходната седмица.

Допълнителна информация за епидемичната ситуация по отношение на епидемичния взрив от хранително заболяване на територията на гр. Хасково, обл. Хасково, с микробиологично доказан инфекциозен причинител Салмонела ентеритидис:
До 18.10.2007 г. са регистрирани 17 нови случаи на деца с хранително отравяне, причинено от Салмонела ентеритидис. Общият брой на заболелите възлиза на 23. Разпределението им по възрастови групи е следното: до 1 г. – 3 случаи, а от 1 до 4 г. – 20 случаи. 6 от заболелите деца са хоспитализирани в Инфекциозното отделение на МБАЛ АД, гр. Хасково, а останалите са на домашно лечение.
 
Резултатите от взетите за микробиологично изследване хранителни проби и проби от работни повърхности са отрицателни. При проведеното изследване за доказване на чревно заразоносителство на кухненския персонал от кухнята – „майка” се установи едно лице с положителен резултат за Салмонела ентеритидис. Последното е отстранено от работа за провеждане на етиологично антибиотично лечение.
Организирано е повторно изследване за чревно заразоносителство на кухненския персонал на кухнята – „майка” и е извършена крайна дезинфекция на детската млечна кухня и останалите пет пункта за раздаване на храна.

В Столична регионална  инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (СРИОКОЗ) е постъпила информация за възникнал вътреболничен взрив в Отделение за новородени в Първа Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Св. София”, с етиологично доказан инфекциозен причинител Серация марцесценс.
 
За периода 4 – 17.10.2007 г. при 8 деца на възраст до 20 дни е изолирана Серация марцесценс. Инфекциозният причинител се установява при взети през първия ден след раждането материали за микробиологично изследване – стомашен секрет, гърлен и носен секрет. Осемте деца са родени в периода 27.09. – 10.10.2007 г., като 3 от тях са родени с нормален родов механизъм, 2 са недоносени и 4 са родени с цезарово сечение. Всички новородени са с леко или със средно–тежко изразено депресивно състояние. При 2 от тях се развива клинична симптоматика на инфекция, причинена от Серация марцесценс, а при 6 липсват клинични прояви на заболяване. Към настоящия момент липсват данни за новозаболели. Шестте новородени без клинични прояви на инфекция са в добро общо състояние и са изписани.

Взети са проби за микробиологично изследване от външна среда, ръце на обслужващ медицински персонал, дезинфекционни разтвори, болнично бельо, стерилни материали, медицинска апаратура от операционна и родилна зала, и от детска реанимация.
 
Със заповед на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски от 23.10.2007 г. е назначена комисия от специалисти за провеждане на  комплексна проверка – епидемиологична и медицинска, на болницата. Получените данни към настоящия момент налагат като най–вероятен фактор за разпространението на инфекцията ръцете на медицинския персонал при проведените медицински манипулации – аспирация на стомашно съдържимо и първи грижи за новороденото.

През седмицата е регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип „А” в Дом за деца „Младен Антонов”, с. Тотлебен, общ. Пордим, обл. Плевен, който е серологично потвърден. В периода 1 – 12.10.2007 г. са възникнали 5 случаи на Вирусен хепатит тип „А”. Първият регистриран случай е на дете на 6 годишна възраст, хоспитализирано в Инфекциозна клиника на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „д-р Г. Странски” ЕАД, гр. Плевен. Останалите 4 случаи на безсимптомна инфекция са открити активно при проведените профилактични изследвания на контактните лица – 3 деца на възраст от 3 до 5 години и един помощник – възпитател. Те също са хоспитализирани в ИК на УМБАЛ „д-р Г. Странски” ЕАД, гр. Плевен.
 
На контактните лица е проведена неспецифична профилактика с гамаглобулин. Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: