Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 781 случаи на остри заразни заболявания срещу 3 780 за предходната. От тях 3 066 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 290 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
     - Вирусни хепатити – 79 случая срещу 49 за предходната седмица;
     - Дизентерия – 20 случая срещу 2 за предходната седмица;
     - Салмонелози – 30 случая срещу 11 за предходната седмица;
     - Колиентерити – 16 случая срещу 15 за предходната седмица;
     - Ентероколити – 482 случая срещу 311 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 131 случая на Скарлатина срещу 88 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 1644 срещу 832, на Епидемичен паротит – 125 срещу 101 случая, на Рубеола – 6 срещу 0 случая и на Коклюш – 7 срещу 4 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Ку – треска са 2 срещу 0, на Марсилска треска са 35 срещу 21 и на Лаймска борелиоза са 27 срещу 18 за предходната седмица.

През седмицата е регистриран хранителен взрив сред група от 19 деца от трети клас на 28 Средно общообразователно училище (СОУ) „Алеко Константинов”, гр. София и 6 възрастни – придружители (ръководителя на групата, 4 родители и шофьора на автобуса), пребивавали на територията на областите Габрово и Ст. Загора във връзка с организирано екскурзионно летуване.

За периода 21.00 – 22.00 ч. на 29.05.2007г. със стомашно-чревни оплаквания и повишена температура заболяват 10 деца, двама от родителите и шофьора на автобуса. Всички лица са транспортирани до филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП) – Казанлък, където са извършени консултации с педиатър, проведена е рехидратираща терапия, назначено е антибактериално лечение на засегнатите лица и са взети фекални проби за микробиологично изследване на 18 деца.

На 30.05.2007г. след отпътуване за гр. София, групата е посрещната от дежурни екипи на Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести (СБАЛИПБ) „Проф. Иван Киров” и са хоспитализирани 16 деца, 4 родители – придружители и шофьора на автобуса, като са взети материали за микробиологично изследване за доказване на инфекциозния причинител. С предписание е разпоредено на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) вземането на проби и от останалите лица – 3 деца и 1 придружител, оставени на домашно лечение. Съвместно с представители на ДВСК, служители на РИОКОЗ – Габрово са извършили епидемиологично проучване на два обекта, в които се е хранила групата по време на екскурзионното си летуване. Взети са проби за изследване от околна среда, хранителни продукти и от персонала за стафилококово и чревно заразоносителство. Единият от обектите е спрян от експлоатация до привеждането му в санитарно – хигиенно състояние, отговарящо на нормативните изисквания.

Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване и ликвидиране на взрива.

В Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – Ст. Загора е постъпила информация за регистрирани 2 случая на дизентерия с причинител Шигела флекснери, които са микробиологично потвърдени в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) в с. Сладък кладенец, обл. Ст. Загора.

На контактните деца и обслужващия персонал в дома са взети материали за микробиологично изследване, както и такива за микробиологичен анализ от дезинфекциозни разтвори, външна среда и др.

Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.


През седмицата е регистриран и битов епидемичен взрив от Вирусен хепатит на ул. „Ивац” № 9 в гр. Пловдив.

На 02.06.2007г. заболяват 5 лица от 3 семейства, живеещи на посочения по – горе адрес. Разпределението им по възрастови групи е както следва: 25-29 – 1 сл., 30-34г. – 1 сл., 35-39г. – 1 сл., 40-44г. – 1сл., 55-59г. – 1сл.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: