Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 7 067 случаи на остри заразни заболявания срещу 6   869 за предходната. От тях 5 370 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 5   245 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
     Регистрираните случаи са както следва:
-      Вирусни хепатити – 75 случая срещу 70 з а предходната седмица
-      Дизентерия – 7 случая срещу 3
-      Салмонелози – 14 случая срещу 14
-      Колиентерити – 5 с лучая срещу 8
-      Ентероколити – 309 случая срещу 256

Въздушно-капкови инфекции: 
Регистрирани са 106 случая на Скарлатина срещу 133 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 922 срещу 904 , на Епидемичен паротит – 139 срещу 134 случая, на Рубеола – 3 срещу 5 случая и на Коклюш – 10 срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска , на Ку – треска и на Марсилска треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 23 срещу 5 за предходната седмица.

В Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве ( РИОКОЗ ) – Пловдив е регистриран хранителен взрив в Целодневна детска градина „Слънце”, гр. Асеновград, обл. Пловдив.

На 14.03.2007 г. със субективни оплаквания от висока температура и повръщане заболяват 3 деца . Заболелите деца са насочени за специализирана медицинска консултация и хоспитализация в Инфекциозна клиника на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги”, гр. Пловдив.

Взети са проби за микробиологично изследване от дезинфектанти, работни повърхности и храни телни продукти. Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: