Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 23914 случаи на остри заразни заболявания срещу 20760 за предходната. От тях 22190 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 19356 за предходната седмица.

Общата заразна заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 321,67 на 10000 души население срещу 280,58 за предходната седмица.

Увеличаването на заболяемостта от грип и ОРЗ се дължи на продължаващата епидемична вълна , която обхвана и незасегнатите области в северната част на страната. Все още се задържа високо нивото на заболяемостта и в останалите части на страната, но в някои от най-рано засегнатите области като Хасково, Кюстендил, Благоевград, Сливен и др. от началото на настоящата седмица се регистрира намаляване на броя на регистрираните случаи.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- Вирусни хепатити – 119 случая срещу 141 з а предходната седмица

- Дизентерия – 17 случая срещу 1 4

- Салмонелози – 14 случая срещу 5

- Колиентерити – 10 случая срещу 9

- Ентероколити – 340 случая срещу 240

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 112 случая на Скарлатина срещу 94 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 937 срещу 788 , на Епидемичен паротит – 95 срещу 58 случая, на Рубеола – 4 срещу 3 случая и на Коклюш – 9 срещу 6 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Марсилска треска. Случаите на Ку – треска са 1 срещу 1, а на Лаймска борелиоза са 1 срещу 4 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: