Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 10 751 случаи на остри заразни заболявания срещу 11 071 за предходната. От тях 9024 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 9335 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- Вирусни хепатити – 198 случая срещу 246 за предходната седмица

- Дизентерия – 6 случая срещу 11

- Салмонелози – 11 случая срещу 13

- Колиентерити – 7 случая срещу 17

- Ентероколити – 228 случая срещу 249

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 181 случая на Скарлатина срещу 136 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 957 срещу 950, на Епидемичен паротит – 22 срещу 23 случая, на Рубеола – 4 срещу 1 случая и на Коклюш – 16 срещу 17 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска, на Ку – треска и на Марсилска треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 5 срещу 3 за предходната седмица.

В Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – Габрово, e постъпила информация за регистриран битов хранителен взрив от Трихинелоза на територията на община Трявна, област Габрово, който е серологично доказан. Тримата заболели – членове на едно семейство, са с изразени клинични прояви на Трихинелоза след консумация на продукти от глиганско месо. Единият от заболелите е хоспитализиран, а останалите двама пациенти са на домашно лечение с назначена специфична терапия с антибактериални средства.

Има данни за още едно лице, консумирало от съмнителните хранителни продукти, при което липсват субективни оплаквания и отклонения в кръвната картина. Взети са проби от съмнителните месни продукти за паразитологично изследване. За случая са уведомени органите на Регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС) – гр. Габрово. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.

Министерство на здравеопазването подготви и изпрати писмо до всички Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве във връзка с повишаване на клинико – епидемиологичната насоченост към трихинелозата от страна на всички специалисти от здравната мрежа, както и за системното и стриктно провеждане на противоепидемичните мерки съгласно действащата нормативна уредба в страната.

В Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи „Ал. Коджакафалията”, гр. Бургас е регистриран вътреболничен взрив.

На 09.12.2006 г. със субективни оплаквания от коремни болки, повръщане и разстройство заболяват седем деца на възраст от 8 до 12 години. Заболелите деца са насочени за хоспитализация в Инфекциозно отделение на Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас.

Взети са материали за микробиологично изследване от хранителни продукти, работни повърхности, кухненска посуда и дезинфекционни разтвори за доказване на инфекциозния причинител.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване и ликвидиране на взрива.

Сподели в: