Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5152 случаи на остри заразни заболявания срещу 5211 за предходната. От тях 4128 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4126 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- Вирусни хепатити – 296 случая срещу 304 за предходната седмица

- Дизентерия – 25 случая срещу 24

- Салмонелози – 23 случая срещу 25

- Колиентерити – 19 случая срещу 26

- Ентероколити – 444 случая срещу 515

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 26 случая на Скарлатина срещу 18 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 118 срещу 87, на Епидемичен паротит – 3 срещу 0 случая, на Рубеола – 0 срещу 0 случая за предходната седмица. Регистрирани са 5 случая на Коклюш срещу 2 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 8 срещу 14, а на Лаймска борелиоза - 6 срещу 11 за предходната седмица.

През изтеклата седмица в Дома за деца с ментално и умствено изоставане (ДДМУИ) с. Сладък кладенец заболяха 6 деца с диагноза Гастроентероколит. Те са хоспитализирани в МБАЛ-АД Стара Загора. Профилактично са изследвани децата от Дома и обслужващия ги персонал. Контактните са поставени под медицинско наблюдение. Взети са проби за микробиологично изследване от храна, външна среда и дезинфекционни разтвори. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: