Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4996 случаи на остри заразни заболявания срещу 5052 за предходната. От тях 3695 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3600 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са:

- Вирусни хепатити – 261 случая срещу 258 за предходната седмица;

- Дизентерия – 44 случая срещу 46 за предходната седмица;

- Салмонелози – 26 случая 21 срещу за предходната седмица;

- Колиентерити – 36 случая срещу 43 за предходната седмица;

- Ентероколити – 727 случая срещу 840 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 14 случая на скарлатина срещу 5 за предходната седмица. Случаите на варицела са 93 срещу 91, на епидемичен паротит – 1 срещу 2 случая и на рубеола – 0 срещу 1 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска–Конго хеморагична треска. Регистриран е 1 случай на Ку – треска срещу 0 за предходната седмица. Случаите на Марсилска треска са 23 срещу 36, а на Лаймска борелиоза са 18 срещу 27 за предходната седмица.

Допълнителна информация за епидемичната ситуация по отношение на епидемичния взрив от вирусен хепатит тип „А” в кв. “Столипиново”, гр. Пловдив:

За периода 28 август – 3 септември заболяват 63 лица с диагноза вирусен хепатит тип „А”. Към 6 септември общият брой на заболелите в кв. „Столипиново” лица е 431. Най-засегнати продължават да са възрастовите групи на децата – 1 – 14 години.

Продължава контрола на РИОКОЗ – Пловдив по изпълнението на предписаните мерки за хигиенното състояние на хранителните обекти, провежданата текуща и крайна дезинфекция, сметосъбирането и сметоизвозването в засегнатия район, както и медицинското наблюдение и изследване на контактните лица по местоживеене.

През изтеклата седмица е регистриран един случай на септична форма на антракс. Заболява жена на 70 г. от с. Камен, община Добрич, област Добрич. Болната е хоспитализирана в МБАЛ-Добрич на 28 август, където на 31 август е починала. По данни от проведеното епидемиологично проучване от РИОКОЗ-Добрич болната е транжирала месо от домашно агне, отглеждано в личното стопанство. Диагнозата е потвърдена при извършеното микробиологично изследване. В огнището са предприети необходимите противоепидемични мерки. На всички лица, участвали в обработката на месото, се извършва медицинско наблюдение и е назначена антибиотична профилактика.

През изтеклата седмица е регистриран един случай на ботулизъм. Заболява мъж на 40 г. от гр. Костенец, консумирал в суров вид закупена консерва от зелен грах. Той е хоспитализиран във ВМА-София и след проведена терапия с противоботулинов серум е в добро общо състояние. Взети са проби за микробиологично изследване на консумираната консерва. Епидемиологичното проучване продължава.

Регистриран е епидемичен взрив в Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи в с. Нареченски бани, община Асеновград. Заболява едно от децата в него, с температурен гърч и разстройство то е хоспитализирано в УМБАЛ ”Св. Георги”. При извършеното микробиологично изследване е изолирана Шигела флекснери.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки в дома. Започнало е изследване на домуващите деца и персонала, общо 67 души. Същият причинител е изолиран при 5 от общо 44 деца. За допуснати пропуски в противоепидемичния режим е наложена санкция на директора на дома. Епидемиологичното проучване продължава.

През изтеклата седмица е възникнал битов взрив в гр. Троян от хранително заболяване с причинител Салмонела ентеритидис. Заболели са три лица от едно семейство – майка и две деца, след консумация на домашни яйца с недостатъчна термична обработка. Те са хоспитализирани в МБАЛ, Троян.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки. Изследвани са всички контактни на заболелите лица. В огнището е извършена крайна дезинфекция. Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: