Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4851 случаи на остри заразни заболявания срещу 4983 за предходната. От тях 3486 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3592 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- Вирусни хепатити – 169 случая срещу 187 за предходната седмица

- Дизентерия – 51 случая срещу 47

- Салмонелози – 33 случая срещу 20

- Колиентерити – 43 случая срещу 37

- Ентероколити – 841 случая срещу 786

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 13 случая на Скарлатина срещу 9 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 103 срещу 175, на Епидемичен паротит – 5 срещу 4 и на Рубеола – 1 срещу 4 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Ку – треска са 1 срещу 0, на Марсилска треска са 39 срещу 27, а на Лаймска борелиоза са 20 срещу 25 за предходната седмица.

Допълнителна информация за епидемичната ситуация по отношение на епидемичния взрив от Вирусен хепатит тип „А” в кв. “Столипиново”, гр. Пловдив:

За периода 15.08. – 20.08.2006 г. са хоспитализирани 47 лица от квартала в Инфекциозна клиника на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Св. Георги”, гр. Пловдив с диагноза Вирусен хепатит тип „А”.

Към 21.08.2006 г. общият брой на заболелите в кв. „Столипиново” лица е 269. Най-засегнати продължават да са възрастовите групи на децата от 1 до 4, 5 до 9 и 10 до 14 години.

Продължава контролът на РИОКОЗ – Пловдив по изпълнението на предписаните мерки, касаещи хигиенното състояние на хранителните обекти, провежданата текуща и крайна дезинфекция, сметосъбирането и сметоизвозването в засегнатия район, както и медицинското наблюдение и изследване на контактните лица по местоживеене.

Към настоящият момент са извършени профилактични изследвания на общо 283 контактни лица – 246 в кв. „Столипиново” и 37 в кв. „Шекер махала”, всички с отрицателен резултат.

За периода 14.08. – 20.08.2006 г. броят на регистрираните заболели от Вирусен хепатит тип „А” в кв. „Шекер махала”, гр. Пловдив е 11; в с. Строево, общ. Марица – 1; в с. Динк, общ. Марица – 5; в с. Караджово, общ. Садово няма регистрирани случаи; с. Милево, общ. Садово – 1; в с. Дрангово, общ. Брезово – 2; в гр. Карлово – 5; в гр. Калофер – няма регистрирани случаи.

Регистриран е и битов епидемични взрив от Вирусен хепатит тип „А” на територията на обл. Пловдив – гр. Хисар.За периода 26.07. – 20.08.2006 г. са заболели 4 деца на възраст 5 – 13 години от две семейства. 3 от случаите са открити активно (като контактни на заразно болен от Вирусен хепатит тип „А”) от служителите на РИОКОЗ – Пловдив. Всички засегнати са от малцинствен произход.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Допълнителна информация за епидемичната ситуация по отношение на епидемичния взрив от Вирусен хепатит тип „А” в община Своге:

Към 15.30 часа на 21.08.2006 г. общият брой на заболелите от Вирусен хепатит тип „А” на територията на община Своге e 205. 25 от тях все още са хоспитализирани, а останалите 180 са изписани в добро общо състояние.

Тенденцията, свързана с намаляване броя на ежедневно регистрираните случаи се запазва.

В РИОКОЗ – Софийска област е постъпила информация за регистрирани 3 случаи на вътреболнична инфекция с микробиологично доказан причинител Ентеробактер клоаце в Неонатологично отделение на УМБАЛ „Св. Анна”, гр. София.

Взети са материали за микробиологично изследване от работни повърхности, ръце, работно облекло, медицински инструментариум и апаратура в отделението, резултатите от които са без отклонения от нормативните стандарти.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване и ликвидиране на взрива.

През изтеклата седмица е възникнал и в Специализирана болница за рехабилитация – гр. Павел баня.

На 11.08.2006 г. с бързопреходни оплаквания от коремни болки, повръщане и диария заболяват общо 40 лица – 37 пациенти и 3-ма от кухненски персонал.

Взетите проби за микробиологично изследване от заболелите са с отрицателен резултат, а от пробите от външна среда в кухненския блок са изолирани условнопатогенни микроорганизми от групата на чревните бактерии.

Връчено е предписание на директора на болницата, а на виновните лица са наложени санкции.

Сподели в: