Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4983 случаи на остри заразни заболявания срещу 5018 за предходната. От тях 3592 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3620 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

- Вирусни хепатити – 187 случая срещу 166 за предходната седмица

- Дизентерия – 47 случая срещу 29

- Салмонелози – 20 случая срещу 20

- Колиентерити – 37 случая срещу 43

- Ентероколити – 786 случая срещу 798

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 9 случая на скарлатина срещу 16 за предходната седмица. Случаите на варицела са 175 срещу 213, на епидемичен паротит – 4 срещу 4 случая и на рубеола – 4 срещу 3 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Ку – треска и на Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Марсилска треска са 27 срещу 27, а на Лаймска борелиоза са 25 срещу 21 за предходната седмица.

Допълнителна информация за епидемичната ситуация по отношение на епидемичния взрив от Вирусен хепатит тип „А” в кв. “Столипиново”, гр. Пловдив:

За периода 08.08. – 14.08.2006 г. са хоспитализирани още 44 лица в Инфекциозна клиника на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Св. Георги”, гр. Пловдив с диагноза Вирусен хепатит тип „А”.

Към 14.08.2006 г. общият брой на заболелите в кв. „Столипиново” лица е 207. Най-засегнати остават възрастовите групи на децата от 1 до 4 и от 5 до 9 години.

Продължава контролът на РИОКОЗ – Пловдив по изпълнението на предписаните мерки, касаещи хигиенното състояние на хранителните обекти, провежданата текуща и крайна дезинфекция, сметосъбирането и сметоизвозването в засегнатия район. Продължават проверките и на общопрактикуващите лекари от кварталите „Столипиново” и „Шекер махала” във връзка с изпълнение на предписание за изследване на здравноосигурените контактни лица по местоживеене.

На кметовете на всички общини в областта са връчени предписания за провеждане на необходимите профилактични и противоепидемични мерки с цел недопускане разпространението на болестта в други населени места. Връчени са и предписания на директорите на детски заведения относно спазването на стриктен дезинфекционен и хигиенен режим в тях.

Регистрирани са и други 3 епидемични взрива от Вирусен хепатит тип „А” на територията на обл. Пловдив.

Първият от тях е възникнал в ромската махала на гр. Карлово. За периода 19.07.–14.08.2006 г. в Инфекциозно отделение на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „д-р К. Попов”, гр. Карлово са хоспитализирани общо 12 деца от различни възрастови групи. 4 от случаите са серологично потвърдени.

Вторият взрив е регистриран в ромската махала на с. Караджово, общ. Садово.

За периода 30.07.–14.08.2006 г. в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив са хоспитализирани общо 7 лица от различни възрастови групи.

Третият взрив от Вирусен хепатит тип „А” е възникнал в ромската махала на с. Дрангово, общ. Брезово.

За периода 18.07.– 14.08.2006 г. в УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив са хоспитализирани общо 7 деца от различни възрастови групи.

Регистриран е и битов епидемичен взрив от Вирусен хепатит в гр. Калофер.

За периода 07.08.– 14.08.2006 г. са заболели 3 лица. Засегнатите са братя от малцинствен произход.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване и ликвидиране на взривовете.

Допълнителна информация за епидемичната ситуация по отношение на епидемичния взрив от Вирусен хепатит тип „А” в община Своге:

Към 8.30 часа на 15.08.2006 г. общият брой на заболелите от Вирусен хепатит тип „А” на територията на община Своге e 191. 20 от тях все още са хоспитализирани, а останалите 171 са изписани в добро общо състояние.

Тенденцията с намаляване броя на ежедневно регистрираните случаи се запазва.

Регистриран е случай на Тетанус при 73-годишна жена от с. Надарево, обл. Търговище.

Анамнестично пациентката съобщава за нараняване в двора на личното си стопанство. Независимо от потърсената своевременно медицинска помощ и назначената терапия с противотетаничен серум, пациентката умира на 10.08.2006 г.

РИОКОЗ – Хасково съобщава за завишена заболяемост от Вирусен хепатит тип „А” на територията на с. Жълти бряг, общ. Стамболово.

За периода 12.06. – 14.08.2006 г. са регистрирани 10 случая на Вирусен хепатит, като 5 от тях са серологично потвърдени като Хепатит тип „А”. Заболелите лица са от различни възрастови групи.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

В РИОКОЗ – Пловдив е постъпила информация за регистрирани 5 случая на Трихинелоза на територията на града. До момента липсват данни за епидемиологична връзка помежду им.

Извършват се съвместни проверки с органите на ДВСК.

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: