Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5040 случаи на остри заразни заболявания срещу 4969 за предходната. От тях 3652 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3604 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са:

-вирусни хепатити – 154 случая срещу 157 за предходната седмица;

-дизентерия – 30 случая срещу 19 за предходната седмица;

-салмонелози – 15 случая 22 срещу за предходната седмица;

-колиентерити – 38 случая срещу 42 за предходната седмица;

-ентероколити – 714 случая срещу 658 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: не са регистрирани случаи на рубеола. Регистрирани са 34 случая на скарлатина срещу 19 за предходната седмица. Случаите на варицела са 291 срещу 345, на епидемичен паротит – 3 срещу 8 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска–Конго хеморагична треска. Случаите на на Ку–треска са 1 срещу 0, на Марсилска треска са 21 срещу 19, а на Лаймска борелиоза са 27 срещу 9 за предходната седмица.

Развитие на епидемичната ситуация по отношение на вирусния хепатит тип „А” в кв. “Столипиново” – Пловдив:

За периода 25 – 31 юли са хоспитализирани още 38 лица в Инфекциозна клиника на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Св. Георги”, Пловдив с диагноза вирусен хепатит тип А.

Към 31 юли общият брой на заболелите в кв. „Столипиново” лица е 125. Най-засегната остава възрастовата група на децата – от 1 до 9 години.

Продължават проверките на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), Пловдив по изпълнението на предписаните мерки, касаещи хигиенното състояние на хранителните обекти, сметосъбирането и сметоизвозването в засегнатия район. Създаден е график за извозване на натрупаните количества отпадъци, в който са включени и малките сметища с осигуряване на допълнителен транспорт.

Предвид крайно незадоволителните хигиенни условия на живот е предприета разширена дезинфекция във всички домове на улици с регистриран голям брой огнища, независимо от това дали в тях има или не случаи на вирусен хепатит А.

Създадена е необходимата организация и започна профилактично изследване на контактните лица, които са здравнонеосигурени или с прекъснати здравно-осигурителни права. Предстои уточняване на графика на мобилния кабинет на фондация „Панацея”, с който ще се извършва набирането на проби в квартала.

Във връзка с миграцията на ромското население от кв. „Столипиново” (район „Източен”) в кв. „Шекер Махала” (район „Северен”) и възможността за разпространението на инфекцията, РИОКОЗ – Пловдив разпореди провеждането на крайна дезинфекция и във всички огнища от вирусен хепатит А в „Шекер махала”.

Наблюдава се тенденция за постепенно намаляване броя на засегнатите лица с хоспитализация на около 5 нови случаи всеки ден.

През седмицата е регистриран епидемичен взрив от вирусен хепатит тип „А” в с. Строево, община Марица, област Пловдив.

За периода 15 – 29 юли в Инфекциозната клиника на УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив са хоспитализирани 7 лица на възраст от 5 – 34 години. Всички те са от ромски произход.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Развитие на епидемичната ситуация по отношение на епидемичния взрив от вирусния хепатит тип „А” в община Своге:

Към 14.00 часа на 1 август общият брой на заболелите от вирусен хепатит тип „А” на територията на община Своге e 166 души.Към момента се наблюдава намаляване на броя на ежедневно регистрираните случаи.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване и ликвидиране на взрива.

Епидемичният взрив е в процес на затихване и предприетите до момента мерки са напълно адекватни. С оглед съществуващата възможност за допълнително разпространение на инфекцията по контактно-битов път, Министерството на здравеопазването препоръчва стриктно да се спазват правилата на личната и обществена хигиена.

Сподели в: