Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4969 случаи на остри заразни заболявания срещу 5117 за предходната. От тях 3604 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3894 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 157 случая срещу 77 за предходната седмица

- дизентерия – 19 случая срещу 19

- салмонелози – 22 случая срещу 29

- колиентерити – 42 случая срещу 37

- ентероколити – 658 случая срещу 591

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 19 случая на скарлатина срещу 26 за предходната седмица. Случаите на варицела са 345 срещу 347, на епидемичен паротит – 8 срещу 8 случая и на рубеола – 2 срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Ку – треска и Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Марсилска треска са 19 срещу 13, а на Лаймска борелиоза - 9 срещу 15 за предходната седмица.

Допълнителна информация за епидемичната ситуация по отношение на вирусния хепатит тип А в кв. “Столипиново” – Пловдив:

За периода 17.07. – 23.07.2006 г. са хоспитализирани още 10 деца в Инфекциозна клиника на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Св. Георги”, гр. Пловдив с диагноза вирусен хепатит тип А.

Към 24.07.2006 г. общият брой на заболелите в кв. „Столипиново” лица е 87. Най-засегната е възрастовата група на децата от 1 до 9 години.

РИОКОЗ – Пловдив осъществи проверки на хигиенното състояние на обектите за търговия с храни и регулярното сметосъбиране и сметоизхвърляне в квартала. Продължава извършването на крайна дезинфекция в домовете на всички заболели лица.

Със съдействието на кметството в район “Източен” и фондация “Рома” е организирано извършването на крайна дезинфекция на семейни огнища на заболяването, раздадени са дезинфекционни препарати и информационни листовки. Фирмата, извършваща сметосъбирането в квартала, е отделила два специализирани автомобила и съвместно с доброволци извършват непрекъснато почистване и извозване на сметта и от труднодостъпните междублокови пространства.

С подкрепата на неправителствената организация “Кеър Интернешънъл” ще бъде осигурено оборудване и консумативи за Инфекциозната клиника на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги”, гр. Пловдив.

Въпреки че продължава приемането на около 3 до 5 нови случая всеки ден се наблюдава тенденция за постепенно намаляване броя на засегнатите лица.

Допълнителна информация за епидемичната ситуация по отношение на епидемичния взрив от вирусния хепатит тип А в Своге:

Към 8.00 часа на 26.07.2006 г. общият брой на заболелите от вирусен хепатит тип А на територията на община Своге достигна 127 души.

За осигуряване на качествено медицинско и противоепидемично обслужване на всички засегнати лица Министерството на здравеопазването предложи на Националната здравноосигурителна каса да бъдат актуализирани лимитите за извършване на диагностични изследвания на общопрактикуващите лекари от община Своге.

Продължава активното медицинско наблюдение и изследване на контактните лица с цел ранното откриване на симптомите на болестта, изолация и лечение.

Предприети са необходимите мерки за осигуряване дейността на болниците в които се приемат пациенти за лечение. На населението са раздадени листовки с указания за поведение и предпазване от заболяването. На общопрактикуващите лекари от общината са дадени указания за провеждане на необходимите мерки за ограничаване разпространението на заболяването.

Сподели в: