Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5279 случаи на остри заразни заболявания срещу 5641 за предходната. От тях 3855 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4175 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са:

- вирусни хепатити – 77 случая срещу 59 за предходната седмица;

- дизентерия – 22 случая срещу 16 за предходната седмица;

- салмонелози – 19 случая 31 срещу за предходната седмица;

- колиентерити – 28 случая срещу 22 за предходната седмица;

- ентероколити – 537 случая срещу 433 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 37 случая на скарлатина срещу 49 за предходната седмица. Случаите на варицела са 578 срещу 726, на епидемичен паротит – 15 срещу 9 случая и рубеола – 6 срещу 3 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Ку – треска. Случаите на Кримска – Конго хеморагична треска са 1 срещу 1, на Марсилска треска са 18 срещу 18, а на Лаймска борелиоза са 18 срещу 17 за предходната седмица.

Регистриран е вътреболничен взрив от гастроентероколит в Дом за медико – социални грижи за деца „Св. Параскева” в столицата.

На 29.06.2006 г. са заболели общо 11 деца от дома на възраст от 1 – 3 години. 5 от засегнатите са хоспитализирани в Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести (СБАЛИПБ) „ Проф. Иван Киров”, а останалите 6 се намират под лекарско наблюдение в дома поради по-лекото протичане на болестта.

Към настоящия момент всички пациенти са в добро общо състояние, а хоспитализираните са изписани.

Проведени са микробиологични и вирусологични изследвания на деца и обслужващ персонал. При микробиологичните изследвания не са изолирани инфекциозни причинители, а резултатите от вирусологичните изследвания не са готови. Взетите проби за микробиологично изследване от хранителни продукти и външна среда са с отрицателен резултат.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: