Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5641 случаи на остри заразни заболявания срещу 6068 за предходната. От тях 4175 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4550 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 59 случая срещу 73 за предходната седмица

- дизентерия – 16 случая срещу 7

- салмонелози – 31 случая срещу 31

- колиентерити – 22 случая срещу 27

- ентероколити – 433 случая срещу 375

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 49 случая на скарлатина срещу 69 за предходната седмица. Случаите на варицела са 726 срещу 826, на епидемичен паротит – 9 срещу 5 случая и рубеола – 3 срещу 2 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Регистрираните случаи на Кримска – Конго хеморагична треска са 1 срещу 0, на Ку – треска са 1 срещу 1, на Марсилска треска са 18 срещу 11, а на Лаймска борелиоза са 17 срещу 25 за предходната седмица.

През седмицата е регистриран вътреболничен взрив в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи (ДОВДЛРГ) в с. Зелениково, общ. Брезово. За периода 27.06. – 02.07.2006 г. са заболели 5 деца на възраст от 4 до 5 години, като при едно от тях е изолирана Шигела флекснери. Всички са хоспитализирани в Инфекциозна клиника на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Св. Георги”, гр. Пловдив.

Профилактично са изследвани 60 контактни лица – 37 деца и 23 души обслужващ персонал.

Взети са проби за микробиологично изследване от хранителни продукти и външна среда. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: