Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6277 случаи на остри заразни заболявания срещу 6920 за предходната. От тях 4944 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 5252 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 83 случая срещу 76 за предходната седмица

- дизентерия – 14 случая срещу 6

- салмонелози – 26 случая срещу 28

- колиентерити – 15 случая срещу 16

- ентероколити – 341 случая срещу 376

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 87 случая на скарлатина срещу 89 за предходната седмица. Случаите на варицела са 668 срещу 921, на епидемичен паротит – 17 срещу 23 случая и рубеола – 2 срещу 7 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска. Регистрираните случаи на Марсилска треска са 13 срещу 7, а на Лаймска борелиоза са 8 срещу 27 за предходната седмица.

През седмицата e регистриран епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А в Дом за деца с умствена изостаналост в с. Гомотарци, обл. Видин.

За периода 25.05. – 15.06.2006 г. са заболели общо 5 лица – 1 дете и 4 души обслужващ персонал. Всички те са своевременно хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ – гр. Видин.

Издадено е предписание за профилактично изследване на всички контактни лица. Взети са проби за микробиологично изследване от външна среда и дезинфекционни разтвори.

При проведеното епидемиологично проучване са констатирани пропуски в спазването на противоепидемичния режим на работа в дома. За тяхното отстраняване на виновните лица е съставен акт.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: