Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6920 случаи на остри заразни заболявания срещу 6741 за предходната. От тях 5252 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 5154 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 76 случая срещу 6 1 за предходната седмица

- дизентерия – 6 случая срещу 9

- салмонелози – 28 случая срещу 4 1

- колиентерити – 16 случая срещу 14

- ентероколити – 3 76 случая срещу 344

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 89 случая на скарлатина срещу 1 00 за предходната седмица. Случаите на варицела са 921 срещу 889, на епидемичен паротит – 23 срещу 31 случая и рубеола – 7 срещу 4 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска. Регистрираните случаи на Ку – треска са 2 срещу 0, на Марсилска треска са 7 срещу 10, а на Лаймска борелиоза са 27 срещу 22 за предходната седмица.

През седмицата e регистриран епидемичен взрив от дизентерия в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост ( ДДМУИ ) в с. Сладък кладенец, обл. Ст. Загора, с микробиологично доказан причинител Шигела флекснери.

За периода 2.06. – 8.06.2006 г. са заболели общо 4 деца на възраст от 6 до 7 години, които са хоспитализирани в Детско инфекциозно отделение ( ДИО ) на МБАЛ – АД – гр. Ст. Загора.

Профилактично са изследвани контактните лица – деца и обслужващ персонал.

Взети са проби за микробиологично изследване от храна, външна среда и дезинфекционни разтвори.

При проведеното епидемиологично проучване са констатирани пропуски в спазването на противоепидемичния режим на работа в дома. За тяхното отстраняване е връчено предписание на директора на дома, а на виновните лица е съставен акт.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: