Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6741 случаи на остри заразни заболявания срещу 6005 за предходната. От тях 5154 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4604 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 61 случая срещу 62 за предходната седмица;

- дизентерия – 9 случая срещу 0 за предходната седмица;

- салмонелози – 41 случая срещу 48 за предходната седмица;

- колиентерити – 14 случая срещу 14 за предходната седмица;

- ентероколити – 344 случая срещу 286 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 100 случая на скарлатина срещу 117 за предходната седмица. Случаите на варицела са 889 срещу 785, на епидемичен паротит – 31 срещу 18 случая и рубеола – 4 срещу 9 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и Ку – треска. Регистрираните случаи на Марсилска треска са 10 срещу 10, а на Лаймска борелиоза са 22 срещу 14 за предходната седмица.

През седмицата e регистриран епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) в с. Сладък кладенец, обл. Ст. Загора, който е серологично потвърден. Касае се за деца в увредено общо състояние. За периода 12.05. – 31.05.2006 г. са заболели общо 4 деца на възраст от 12 до 15 години, 3 от които са открити активно при проведените им профилактични лабораторни изследвания като контактни лица.

Взети са проби за микробиологично изследване от външна среда и дезинфекционни разтвори, които са без отклонения.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: